De 37 kenmerken van beelddenken

Ron Davis heeft kenmerken van beelddenken beschreven die horen bij leerproblemen en concentratieproblemen. Als iemand meer dan tien van deze kenmerken vertoont, is dat een indicatie van een andere manier van denken die kan leiden tot verschijnselen van dyslexie, dyscalculie, ADD of ADHD.

Algemeen

kenmerken beelddenken intelligent

Lijkt zeer intelligent, maar het komt er niet uit.

kenmerken beelddenken lui

Wordt bestempelt als lui, dom, onverschillig, onvolwassen. Of als iemand die ‘niet zijn best doet’ of ‘gedragsproblemen’ heeft.

kenmerken beelddenken hulp begeleiding

Is niet ‘ver genoeg achter’of ‘zwak genoeg’ voor gerichte hulp.

kenmerken beelddenken mondeling

Heeft een hoog IQ maar schooltests zijn mager. Komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.

kenmerken beelddenken voelt dom zelfbeeld zelfvertrouwen

Voelt zich dom, heeft weinig zelfrespect. Verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën. Is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.

Kenmerken beelddenken creatief

Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.

Kenmerken beelddenken dagdromen

Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.

kenmerken beelddenken aandacht richten

Heeft moeite aandacht te richten. Is zeer actief of juist een dagdromer.

kenmerken beelddenken leren door ervaring

Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

Zien, lezen en spellen

Kenmerken beelddenken verwarring

Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgordes of verbale uitleg.

kenmerken beelddenken duizelig hoofdpijn maagpijn

Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn of maagpijn tijdens het lezen.

kenmerken beelddenken omkeren weglaten letters getallen woorden

Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.

kenmerken beelddenken gevoel bewegingen

Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens lezen, schrijven of overschrijven.

kenmerken beelddenken problemen gezichtsvermogen

Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.

kenmerken beelddenken observeren zien

Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.

kenmerken beelddenken begrip van lezen

Leest en herleest zonder dat het gelezene goed begrepen wordt.

kenmerken beelddenken fonetisch spellen

Spelt fonetisch en inconsequent.

horen en spreken

kenmerken beelddenken geluiden

Hoort geluiden harder dan ze zijn. Hoort dingen die niet gezegd zijn of niet door anderen gehoord worden en wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.

kenmerken beelddenken moeite gedachten omzetten in woorden

Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten. Spreekt stokkend, maakt zinnen niet af. Stottert onder spanning. Spreekt lange woorden verkeerd uit of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken.

schrijven en motorische vaardigheden

kenmerken beelddenken schrijven

Heeft moeite met schrijven. Heeft ongebruikelijke pengreep. Het handschrift wisselt of is onleesbaar.

kenmerken beelddenken onhandig balsport teamsport

Onhandig, ongecoördineerd, slecht in bal- en teamsporten. Heeft moeite met fijne of algeheel lichamelijke motoriek. Is snel bewegingsziek.

kenmerken beelddenken links rechts verwarren

Verwart vaak links-rechts en boven-onder.

wiskunde en tijdsgevoel

kenmerken beelddenken tijd klok

Kan niet goed klokkijken. Heeft problemen met tijdsindeling, met dingen te leren of te doen die een bepaalde volgorde vereisen, en met op tijd zijn.

kenmerk beelddenken op vingers tellen

Telt op vingers of gebruikt andere trucjes om berekeningen uit te voeren. Kent antwoorden, maar kan die niet verwoorden of op papier zetten.

kenmerken beelddenken tellen rekenen geld

Kan tellen, maar kan niet goed objecten tellen en met geld rekenen.

kenmerken beeldenken algebra wiskunde verhaalsommen redactiesommen

Kan rekenen, maar heeft moeite met redactiesommen oplossen. Heeft moeite met algebra en hogere wiskunde.

geheugen en kennis

kenmerken beelddenken geheugen ervaringen locaties gezichten

Heeft een uitstekend langetermijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.

kenmerken beelddenken volgorde

Kan volgorden moeilijk onthouden en heeft moeite met feiten die hij of zij niet zelf ervaren heeft.

kenmerken beelddenken beelden gevoel

Denkt voornamelijk met beelden en gevoel, niet met geluiden en woorden.

gedrag, gezondheid, ontwikkeling en persoonlijkheid

kenmerken beelddenken orde chaos

Buitengewoon wanordelijk of dwangmatig ordelijk.

kenmerken beelddenken clown

Kan de clown van de groep zijn, een lastig geval, of een zeer stil persoon.

kenmerken beelddenken vaardigheden

Is met betrekking tot bepaalde vaardigheden (praten, kruipen, lopen, veters strikken) zeer vroeg of zeer laat.

kenmerken beelddenken oorinfectie

Vatbaar voor oorinfecties. Gevoelig voor bepaalde soorten voeding en (chemische) toevoegingen.

kenmerken beelddenken bedplassen slapen

Slaapt heel vast of heel licht; blijft lang bedplassen.

kenmerken beelddenken pijngrens

Heeft ongebruikelijk lage of hoge pijngrens.

kenmerken beelddenken rechtvaardigheid

Sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Emotioneel gevoelig, streeft naar perfectie.

kenmerken beelddenken tijdsdruk fouten

De symptomen en fouten nemen sterk toe in een toestand van verwarring, onder tijdsdruk, onder emotionele spanning of bij een slechte gezondheid.

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met me op.