Privacy Beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Beeldend Inzicht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beeldend Inzicht en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beeldend Inzicht verstrekt. Beeldend Inzicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Naam van uw kind
 • Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres       
 • Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

Stappen bij een Davis counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:

 • kennismaking
 • intake met symptomenprofiel contract opstellen en facturering
 • counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen
 • emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers
 • eventueel intervisie per mail met andere counselors
 • facturering
 • eindverslag

WAAROM BEELDEND INZICHT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Beeldend Inzicht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Beeldend Inzicht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis counselingstraject.

HOE LANG BEELDEND INZICHT  GEGEVENS BEWAART

Beeldend Inzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Beeldend Inzicht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Beeldend Inzicht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beeldend Inzicht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Beeldend Inzicht  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Beeldend Inzicht bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Beeldend Inzicht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.   heeft hier geen invloed op.

Beeldend Inzicht heeft Google geen toestemming gegeven om via Beeldend Inzicht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met Beeldend Inzicht geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beeldendinzicht.com Beeldend inzicht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Beeldend Inzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beeldend Inzicht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beeldend Inzicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beeldend Inzicht op via info@beeldendinzicht.com.

https://www.beeldendinzicht.com/ is een website van Beeldend Inzicht. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres en tevens vestigingsadres: Kasterensestraat 17c, 5298NV Liempde

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59700130

Telefoon: 0411-768080

E-mailadres: info@beeldendinzicht.com