Is mijn kind toe aan leesonderwijs

Beelddenken: Is mijn kind toe aan leesonderwijs?

Iedereen wordt als beelddenker geboren.

De ontwikkeling van taaldenken verloopt door de koppeling van klanken met beelden.

De echte vertaalslag naar het abstracte denken ontwikkelt zich fasegewijs.

Je kind kan de leeftijd hebben om naar groep 3 te gaan, maar misschien is het abstract denken nog niet genoeg ontwikkeld om deze stap te maken.

More...

Tussen het 4de en 8ste levensjaar is je kind toe aan het abstract denken. Dit wil zeggen dat het o.a. letters en cijfers tweedimensionaal kan bekijken. Kan je kind nog niet abstract denken, dan zal het de letters en cijfers driedimensionaal bekijken. Dit uit zich o.a. in het draaien van de letters en cijfers.

Enkele kenmerken waaraan je kunt herkennen of je peuter/kleuter een mogelijk voorkeur heeft voor beelddenken:

  • Je kind gaat pas laat praten en zijn/haar spraak blijft vaak lang gebroken. Het heeft een eigen ontwikkelde woordenschat, het past de gehoorde taal aan naar zijn/haar beelden. Het spreekt veelal binnensmonds.
  • Je kind vertoont paniekreacties en/of driftbuien, als het gestoord worden in zijn/haar spel.
  • Je kind heeft problemen bij het automatiseren van bepaalde motorische vaardigheden. Denk o.a. aan leren lopen, fietsen en evenwicht bewaren.
  • Je kind reageert vertraagd of juist te snel op dingen die gezegd worden.
  • Je kind heeft een voorkeur voor constructiemateriaal en rollenspellen.

Het is belangrijk om bij twijfel over de ontwikkeling van je kind tijdig te handelen, ruim voor de overgang naar groep 3. Overweeg een kleuteronderzoek om vast te stellen in welke ontwikkelingsfase je kind zich bevindt.

Bij een kleuteronderzoek worden de lees- en rekenvoorwaarden van je kind bekeken en er wordt een schoolrijpheidsfasen-test afgenomen van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. Uit de bevindingen van dit onderzoek zal een advies worden afgegeven.

Soms wordt er geadviseerd om je kind extra ondersteuning te bieden, zodat de overgang naar het leesonderwijs makkelijker gaat. Ik kan daarbij hulp bieden, daarbij maak ik gebruik van de Davis® Leerstrategieën volgens de Davis® methode.

De begeleiding van je kind begint met het aanleren van de Davis® oriëntatie technieken, dit zijn oefeningen in het richten van de aandacht. Deze stellen je kind instaat bewust zijn/haar aandacht te kunnen richten op zijn/haar taak.

Met behulp van Davis® Symbol Mastery leert je kind op een leuk en eenvoudige manier het alfabet, de leestekens en basiswoorden eigen te maken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met me op.

Een warme groet,

Anke

About the Author

Anke is een moeder van twee zonen met leerproblemen. Op haar zoektocht naar de oorzaken en mogelijke oplossingen, ontdekte ze dat ze zelf vergelijkbare leerproblemen had. Als bij toeval kwam ze bij de Davis® methode uit. Zowel op leergebied als in het dagelijks leven, ging er een nieuwe wereld voor het gezin open. Graag deelt ze haar ervaringen en bevindingen met je om nieuwe inzichten te geven over leer- en concentratieproblemen. En zo eventuele problemen bij kinderen te voorkomen.

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: