Beelddenken: Is mijn kind toe aan leesonderwijs?

Iedereen wordt als beelddenker geboren.

De ontwikkeling van taaldenken verloopt door de koppeling van klanken met beelden.

De echte vertaalslag naar het abstracte denken ontwikkelt zich fasegewijs.

Je kind kan de leeftijd hebben om naar groep 3 te gaan, maar misschien is het abstract denken nog niet genoeg ontwikkeld om deze stap te maken.

Tussen het 4de en 8ste levensjaar is je kind toe aan het abstract denken. Dit wil zeggen dat het o.a. letters en cijfers tweedimensionaal kan bekijken. Kan je kind nog niet abstract denken, dan zal het de letters en cijfers driedimensionaal bekijken. Dit uit zich o.a. in het draaien van de letters en cijfers.

Enkele kenmerken waaraan je kunt herkennen of je peuter/kleuter een mogelijk voorkeur heeft voor beelddenken:

Het is belangrijk om bij twijfel over de ontwikkeling van je kind tijdig te handelen, ruim voor de overgang naar groep 3. Overweeg een kleuteronderzoek om vast te stellen in welke ontwikkelingsfase je kind zich bevindt.

Bij een kleuteronderzoek worden de lees- en rekenvoorwaarden van je kind bekeken en er wordt een schoolrijpheidsfasen-test afgenomen van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. Uit de bevindingen van dit onderzoek zal een advies worden afgegeven.

Soms wordt er geadviseerd om je kind extra ondersteuning te bieden, zodat de overgang naar het leesonderwijs makkelijker gaat. Ik kan daarbij hulp bieden, daarbij maak ik gebruik van de Davis® Leerstrategieën volgens de Davis® methode.

De begeleiding van je kind begint met het aanleren van de Davis® oriëntatie technieken, dit zijn oefeningen in het richten van de aandacht. Deze stellen je kind instaat bewust zijn/haar aandacht te kunnen richten op zijn/haar taak.

Met behulp van Davis® Symbol Mastery leert je kind op een leuk en eenvoudige manier het alfabet, de leestekens en basiswoorden eigen te maken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met me op.

Een warme groet,

Anke