Category Archives for "Blog"

Is mijn kind toe aan leesonderwijs

Beelddenken: Is mijn kind toe aan leesonderwijs?

Iedereen wordt als beelddenker geboren.

De ontwikkeling van taaldenken verloopt door de koppeling van klanken met beelden.

De echte vertaalslag naar het abstracte denken ontwikkelt zich fasegewijs.

Je kind kan de leeftijd hebben om naar groep 3 te gaan, maar misschien is het abstract denken nog niet genoeg ontwikkeld om deze stap te maken.

Continue reading

37 kenmerken van beelddenken

De 37 kenmerken van beelddenken

Ron Davis heeft kenmerken van beelddenken beschreven die horen bij leerproblemen en concentratieproblemen. Als iemand meer dan tien van deze kenmerken vertoont, is dat een indicatie van een andere manier van denken die kan leiden tot verschijnselen van dyslexie, dyscalculie, ADD of ADHD.

Algemeen

kenmerken beelddenken intelligent

Lijkt zeer intelligent, maar het komt er niet uit.

kenmerken beelddenken lui

Wordt bestempelt als lui, dom, onverschillig, onvolwassen. Of als iemand die 'niet zijn best doet' of 'gedragsproblemen' heeft.

kenmerken beelddenken hulp begeleiding

Is niet 'ver genoeg achter'of 'zwak genoeg' voor gerichte hulp.

kenmerken beelddenken mondeling

Heeft een hoog IQ maar schooltests zijn mager. Komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.

kenmerken beelddenken voelt dom zelfbeeld zelfvertrouwen

Voelt zich dom, heeft weinig zelfrespect. Verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën. Is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.

Kenmerken beelddenken creatief

Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.

Kenmerken beelddenken dagdromen

Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.

kenmerken beelddenken aandacht richten

Heeft moeite aandacht te richten. Is zeer actief of juist een dagdromer.

kenmerken beelddenken leren door ervaring

Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

Continue reading